Wie Zijn Wij

Als op 17 februari 1961 in Veldhoven het oprichtingsdocument van “Karnavalsvereniging ’t Vèrreke” geschreven wordt, is dat het resultaat van veel praten, plannen maken en al jaren samen carnaval vieren.
Het was vrijdags na carnaval toen Cor van Lierop en Sjef Jansen hun handtekeningen zetten.

Er werd een bestuur gekozen van 5 leden:
Voorzitter: C. van Lierop
Secretaris: J. Jansen
Penningmeester: L. Smets
1e commissaris: E. van Lierop
2e commissaris: C. Liebregts

Een goede naam verzinnen had echter wat meer voeten in de aarde. Achter Café De Kromstraat liep een afwateringsslootje wat de naam ’t Vèrreke had.
Aan deze afwateringssloot heeft onze carnavalsvereniging haar naam te danken.
Nu, meer dan een halve eeuw later is onze vereniging nog steeds springlevend, alhoewel een ‘Raad van Elf’, de dansgarde en de welbekende boerenbruiloften inmiddels tot het verleden behoren.

Bestuur

Kanselier
voorzitter
Henri Luijten

Schatbewaarder 
penningmeester
Peter de Vroom

Schrijver
secretaris
Fred Dingen

Commissaris
bestuurslid
Erna ter Bogt

Commissaris
bestuurslid
Laurent Eestermans

Agenda